• Bonte bandspanner

  Bonte bandspanner
  Epirrhoe tristata
  De bonte bandspanner vliegt overdag bij zonnig weer en in de schemering.

  Herkenning

  Voorvleugellengte: 11-13 mm. Over de voorvleugel loopt een patroon van zwarte tot soms bruinachtig donkergrijze banden die doorlopen over de achtervleugel en die sterk contrasteren met de ertussen liggende smallere witte banden. Deze tekening verleent deze bandspanner een nogal bont uiterlijk. In de zwartachtige banden zijn doorgaans witte dwarslijntjes zichtbaar. In de buitenste band betreft dat een getande golflijn die, zowel op de voor- als de achtervleugel, een kleine pijlvormige vlek kan bevatten. Die vlek vormt soms samen met de naar buiten uitstekende witte middenband een speerpunt zoals bij de kleine speerpuntspanner (Rheumaptera subhastata) en de speerpuntspanner (R. hastata). De buitenste band is altijd minstens even donker als de middenband en die bij de vleugelwortel. Door het midden van de witte banden loopt een rij kleine donkere stippen. De franje is helder geblokt.

  Gelijkende soorten

  De kleine speerpuntspanner (R. subhastata) vertoont aanzienlijke gelijkenis, vooral met exemplaren van de bonte bandspanner die enigszins op speerpunten gelijkende vlekken in de vleugelzoom bezitten. De kleine speerpuntspanner heeft een bredere buitenste witte band zonder duidelijk zigzag verloop maar met een verspringing naar binnen bij de voorrand. De speerpuntspanner (R. hastata) is groter en gaat bij verstoring overdag het liefst hoog in de boom zitten. Kleine donkere exemplaren van de gewone bandspanner (E. alternata) vertonen ook een zeker gelijkenis; deze laatste is echter minder contrastrijk getekend, heeft een minder helder geblokte franje en heeft een dunne lijn in plaats van een rij stippen binnen de witte banden; de buitenste band is in veel gevallen minder donker dan de middenband.

  Verspreiding

  Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland.
  RL: kwetsbaar.

  Habitat

  Heiden, graslanden, bossen en struwelen.

  Waardplanten

  Diverse soorten walstro.

  Vliegtijd en gedrag

  Half april-half september in twee generaties. De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer en in de schemering.

  Levenscyclus

  Rups: juni-september. De rups heeft een voorkeur voor de bloeiwijze van de waardplant. De soort overwintert als pop in een cocon op de grond.

  Kenmerken rups

  ...

  Gelijkende rupsen

  Walstrobandspanner (Epirrhoe galiata).
  N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

  Specificaties

  Deel dit artikel

  Hoogsteen.nl

  Amateurfotografie


  Flickr

  Ontdek meer van
  Hoogsteen.nl op Flickr.

  Twitter

  Volg Hoogsteen.nl
  op Twitter.

  Youtube

  Het Hoogsteen.nl
  YouTube kanaal.

  Weer

  Weerstation
  Surhuisterveen Centrum.