• Bruine metaal­vlinder

  Bruine metaal­vlinder
  Rhagades pruni
  De dagactieve bruine metaalvlinder komt vooral voor op heiden, maar heeft een verborgen levenswijze, waardoor hij weinig wordt gezien.

  Herkenning

  Voorvleugellengte: ♂ 10-12 mm, ♀ 8-11 mm. De voorvleugel is voornamelijk bruinzwart met soms, vooral bij het vrouwtje, een zwakke groene metaalglans. Die glans is vooral langs de randen en bij de vleugelwortel te zien. De achtervleugel is donkergrijs. Het mannetje heeft licht geveerde antennen.

  Gelijkende soorten

  De metaalvlinder (Adscita statices).

  Verspreiding

  Vrij algemeen. Komt vooral op zandgronden in de oostelijke helft van het land voor; door de verborgen leefwijze en het feit dat de vlinders niet op licht komen en geen bloemen bezoeken, lijkt de soort wellicht zeldzamer dan hij in werkelijkheid is.
  RL: niet bedreigd.

  Habitat

  Vooral heiden; ook warme droge graslanden.

  Waardplanten

  Struikhei; soms zomereik.

  Vliegtijd en gedrag

  Half juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen vroeg in de ochtend uit de pop; de vrouwtjes blijven zitten in de buurt van de plaats waar ze uitgekomen zijn, de mannetjes vliegen vanaf het eind van de ochtend tot laat in de middag rond, op zoek naar een vrouwtje. De vlinders hebben een gereduceerde roltong en kunnen dus geen voedsel opnemen.

  Levenscyclus

  Rups: juli-mei. De soort overwintert als rups in een wit spinsel (hibernaculum) en verpopt zich in een cocon op de waardplant.

  Specificaties

  Deel dit artikel

  Hoogsteen.nl

  Amateurfotografie


  Flickr

  Ontdek meer van
  Hoogsteen.nl op Flickr.

  Twitter

  Volg Hoogsteen.nl
  op Twitter.

  Youtube

  Het Hoogsteen.nl
  YouTube kanaal.

  Weer

  Weerstation
  Surhuisterveen Centrum.