• Gestreepte goudspanner

  Gestreepte goudspanner
 • Gestreepte goudspanner

  Gestreepte goudspanner
 • Gestreepte goudspanner

  Gestreepte goudspanner
  Camptogramma bilineata

  De meeste exemplaren van de gestreepte goudspanner hebben een goudgele grondkleur op zowel de voor- als de achtervleugel.

  Herkenning

  Voorvleugellengte: 13-16 mm. Enigszins variabel van kleur, maar altijd goed herkenbaar door de unieke combinatie van kleur en tekening. Bij de meeste exemplaren hebben zowel de voor- als de achtervleugel een goudgele grondkleur. De talrijke fijne bruinachtige gegolfde dwarslijnen geven deze spanner een gestreept uiterlijk. Op de voorvleugel zijn de centrale dwarslijnen opvallend goed te onderscheiden door hun helderwitte kleur; de buitenste daarvan loopt door over de achtervleugel. De dwarslijn in het wortelveld en de golflijn zijn vaak ook wit, maar minder duidelijk te onderscheiden. Vooral bij het vrouwtje zijn vaak twee (donker)bruine dwarsbanden te zien die grenzen aan de witte centrale dwarslijnen.

  Verspreiding

  Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor.

  RL: niet bedreigd.

  Habitat

  Vooral struwelen, houtwallen, akkerranden, tuinen, brede bospaden, heiden, moerassen en rivieroevers.

  Waardplanten

  Diverse kruidachtige planten.

  Vliegtijd en gedrag

  Half mei-eind augustus in één, mogelijk twee generaties. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen. In vergelijking met de aantallen die in de schemering rondvliegend en bloembezoekend worden waargenomen, komen ze weinig op licht.

  Levenscyclus

  Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups op de waardplant en verpopt zich in losse aarde.

  Kenmerken rups

  Tot 24 mm; zeer variabel in kleur van groen tot roodachtig bruin of grijs, met gele of roze insnijdingen tussen de segmenten; over het midden van de rug een donkere en twee lichte lengtestrepen; onder de spiracula een brede lichte lengtestreep; kop lichtgroen, bruin of grijs met donkerder tekening.

  Specificaties

  Deel dit artikel

  Hoogsteen.nl

  Amateurfotografie


  Flickr

  Ontdek meer van
  Hoogsteen.nl op Flickr.

  Twitter

  Volg Hoogsteen.nl
  op Twitter.

  Youtube

  Het Hoogsteen.nl
  YouTube kanaal.

  Weer

  Weerstation
  Surhuisterveen Centrum.