• Groentje

  Groentje
 • Groentje

  Groentje
 • Groentje

  Groentje
 • Groentje

  Groentje
 • Groentje

  Groentje
 • Groentje

  Groentje
 • Groentje

  Groentje
  Callophrys rubi

  Zittend op een jong berkenblaadje valt het groentje, dat leeft op de grens van bos en hei, nauwelijks op.

  Herkenning

  Voorvleugellengte: circa 14 mm. De bovenkant van de vleugels is effen bruin en de onderkant van de vleugels effen groen. Bij afgevlogen vlinders is de groene kleur op de onderkant van de vleugels soms gedeeltelijk verdwenen. Aan de achtervleugel bevindt zich een klein staartje.

  Verspreiding

  Een vrij schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden. De laatste jaren breidt de soort zich enigszins uit naar het noorden; van Texel, Vlieland en Terschelling komen steeds meer waarnemingen. In het westen van het land wordt het groentje nauwelijks waargenomen.

  Habitat

  Struwelen en bosranden aan de rand van heiden; ook bloemrijke graslanden, venen en moerassen.

  Waardplanten

  Brem, heidebrem, braam, bosbes, sporkehout, dopheide en struikheide.

  Vliegtijd en gedrag

  Eind april-half juli in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere wilde lijsterbes, sporkehout, rode bosbes, dopheide en braam. De mannetjes scholen vaak samen in een één tot twee meter hoge struik.

  Levenscyclus

  Rups: eind mei-begin augustus. De rupsen eten van de bloemknoppen van braam, van het jonge blad en de vruchten van sporkehout, van de knoppen en de bladeren van struikhei, dophei en bosbes en van de groeipunten en de bloemen van bijvoorbeeld brem en heidebrem. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag; de soort overwintert als pop.

  Kenmerken rups

  Tot 15 mm; lichaam vrij breed en plomp, naar de uiteinden afgeplat, de segmenten sterk ingesneden; groen met over het midden van de rug een donkere lengtestreep, van waaruit geelachtig witte en donkergroene, schuine lijnen ontspringen; over de spiracula loopt een geelachtige of witachtige streep; kop bruin, gedeeltelijk in het lichaam teruggetrokken.

  Specificaties

  Deel dit artikel

  Hoogsteen.nl

  Amateurfotografie


  Flickr

  Ontdek meer van
  Hoogsteen.nl op Flickr.

  Twitter

  Volg Hoogsteen.nl
  op Twitter.

  Youtube

  Het Hoogsteen.nl
  YouTube kanaal.

  Weer

  Weerstation
  Surhuisterveen Centrum.