• Hooibeestje

  Hooibeestje
  Coenonympha pamphilus
  In 1991 vertoonde het hooibeestje een plot­se­linge sterke achter­uit­gang, maar in de jaren daarna heeft de soort zich plaat­selijk op eigen kracht weer hersteld.

  Herkenning

  Voorvleugellengte: circa 15 mm. De bovenkant van de vleugels is oranje met een smalle bruine rand. In de vleugelpunt van de voorvleugel bevindt zich op de bovenkant een kleine zwarte oogvlek, die ook aan de onderkant van de vleugel te zien is en daar witgekernd is. Deze oogvlek is bij het vrouwtje op de bovenkant scherper afgezet dan bij het mannetje. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich geen of bijna geen oogvlekken.

  Verspreiding

  Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt; de meeste waarnemingen worden gedaan op de zandgronden en in de duinen.

  Habitat

  Open, droge tot vrij vochtige en vrij voedselarme graslanden, heiden en pioniersvegetaties met een voorkeur voor mozaïekvormige vegetaties.

  Waardplanten

  Diverse grassen, waaronder reukgras, zwenk- en beemdgrassen.

  Vliegtijd en gedrag

  Eind april-eind september in twee elkaar overlappende generaties. De vlinders zoeken nectar in ruigten en bloemrijke graslanden op allerlei soorten planten. De mannetjes bezetten een territorium en maken patrouillevluchten.

  Levenscyclus

  Rups: eind juni-half juni. De soort overwintert als halfvolgroeide rups; op warme winterdagen is de rups soms actief. De verpopping vindt plaats aan een stevige grasstengel laag bij de grond.

  Specificaties

  Deel dit artikel

  Hoogsteen.nl

  Amateurfotografie


  Flickr

  Ontdek meer van
  Hoogsteen.nl op Flickr.

  Twitter

  Volg Hoogsteen.nl
  op Twitter.

  Youtube

  Het Hoogsteen.nl
  YouTube kanaal.

  Weer

  Weerstation
  Surhuisterveen Centrum.