• Witte grijs­band­span­ner

  Witte grijs­band­span­ner
  Cabera pusaria

  De witte grijsbandspanner heeft drie zilvergrijze dwarslijnen op de voorvleugel en twee op de achtervleugel.

  Herkenning

  Voorvleugellengte: 15-17 mm. Een witte spanner met een variabele hoeveelheid grijze schubben. Op de voorvleugel bevinden zich drie duidelijke en tamelijk rechte zilvergrijze dwarslijnen; de twee dwarslijnen op de achtervleugel zijn veel minder duidelijk. Een enkele keer kunnen één of meer lijnen ontbreken.

  Gelijkende soorten

  De witte grijsbandspanner is groter dan de enigszins gelijkende Scopula- en Idaea-soorten en onderscheidt zich daarvan bovendien door de karakteristiek gebogen en afgeronde vleugels.

  Verspreiding

  Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor.
  Rode Lijst: niet bedreigd.

  Habitat

  Bossen en struwelen op allerlei grondsoorten.

  Waardplanten

  Diverse bomen en struiken, met een voorkeur voor berk en els.

  Vliegtijd en gedrag

  Eind april-eind september in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De vlinders worden overdag vaak rustend op bladeren aangetroffen of daarvan opgejaagd. Ze vliegen vooral in de schemering in de buurt van de waardplant; vaak worden meerdere vlinders bij elkaar waargenomen. Ze komen geregeld op licht, echter relatief weinig in vergelijking met de vaak op de vliegplaats aanwezige aantallen.

  Levenscyclus

  Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de strooisellaag of in de bovenste bodemlaag.

  Specificaties

  Deel dit artikel

  Hoogsteen.nl

  Amateurfotografie


  Flickr

  Ontdek meer van
  Hoogsteen.nl op Flickr.

  Twitter

  Volg Hoogsteen.nl
  op Twitter.

  Youtube

  Het Hoogsteen.nl
  YouTube kanaal.

  Weer

  Weerstation
  Surhuisterveen Centrum.