15
februari
2014

Zwarte Ibis

Gepost in: Foto's | Drachten | Specials

Zwarte Ibis

In de omgeving van de Gerben van Manenstraat in de wijk Drachtstervaart te Drachten scharrelt sinds een kleine week een Zwarte Ibis rond, een bijzondere verschijning in Nederland.

Zaterdag 15 februari zelf polshoogte genomen en de 'zwarte' vogel weten te framen. Al snel wordt duidelijk dat de term zwart eigenlijk ietwat ongelukkig gekozen is. De Latijnse (Plegadis Falcinellus) en Engelse (Glossy Ibis) benamingen, die glanzende Ibis betekenen, dekken wat dat betreft beter de lading: wanneer het verendek beter wordt bekeken blijkt dat deze glanzend groene en paarse tinten bevat. De soortnaam die in ons land in de 19e eeuw gebruikt werd, Glans-ibis, sluit daar mooi op aan.

De eerste melding werd begin deze week gedaan door Jan Mollinga van de Gerben van Manenstraat in de woonwijk Drachtstervaart. "De fûgel skarrelt hjir al in pear dagen om. Hy siket syn iten yn it wiete lân njonken ús hûs. Kinst der reedlik tichtby komme. Ik wist net krekt watfoar soart it wie, hy liket hiel bot op in skries, mar syn snavel is wat langer. Ik tocht al dat it om in soart Ibis gean soe."

Kromme snavel

De Zwarte Ibis (Plegadis Falcinellus) is een kleine Ibisachtige van ongeveer 50 centimeter met een donker verenkleed en een kromme naar beneden gebogen snavel. Van nature komt hij voor in Zuid-Europa. Een enkele keer raakt er een uit koers en doet hij ook de lage landen of Groot-Brittannië aan. Meestal gaat het daarbij om een enkel exemplaar.

Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland rukt de vogel op in Nederland. Vorig jaar oktober zwierven twee groepen Zwarte Ibissen door Nederland. Er werden minimaal 35 exemplaren geteld, het hoogste aantal ooit. Nederlandse vogelaars zien deze zuidelijke zeldzaamheid sinds de jaren negentig steeds vaker. Tot 1997 bedroeg het aantal meldingen in totaal 105.

Herkomst

De Zwarte Ibissen die in Nederland verschijnen, komen zeer waarschijnlijk uit Zuid-Europa. In Frankrijk en Spanje neemt de Zwarte Ibis sinds de jaren negentig sterk toe. In Frankrijk broedt de Zwarte Ibis al in het Lac de Grand Lieu, op slechts 600 kilometer vanaf onze landsgrens. In Spanje vestigde de Zwarte Ibis zich na lange afwezigheid opnieuw als broedvogel. Recent gaat het al om duizenden broedparen.

Sinds de spectaculaire opmars in het zuiden worden er ook steeds meer Zwarte Ibissen in ons land gemeld. Vooral de waterrijke gebieden in het westen en noorden van Nederland zijn favoriet. Daar blijven de vogels graag een tijdje hangen, om vervolgens verder te zwerven door Noordwest-Europa. Vogelaars in Nederland wachten met spanning af wanneer de eerste rondzwervende Zwarte Ibissen besluiten om hier te gaan broeden. Dat zou een primeur zijn.

Foto's zijn genomen met de 500mm met de 1.4x converter.

IMG 2014 02 15 0019
IMG 2014 02 15 0050
IMG 2014 02 15 0073
IMG 2014 02 15 0090
IMG 2014 02 15 0093
IMG 2014 02 15 0125
IMG 2014 02 15 0164
IMG 2014 02 15 0182
IMG 2014 02 15 0191
IMG 2014 02 15 0194
IMG 2014 02 15 0202
IMG 2014 02 15 0207
IMG 2014 02 15 0215
IMG 2014 02 15 0231
IMG 2014 02 15 0235
IMG 2014 02 15 0240
IMG 2014 02 15 0247
IMG 2014 02 15 0248
IMG 2014 02 15 0261
IMG 2014 02 15 0268
IMG 2014 02 15 0271
IMG 2014 02 15 0281
IMG 2014 02 15 0286
IMG 2014 02 15 0291

Zwarte Ibis

Kenmerken

Onmiskenbare grote zwarte vogel met een lange naar beneden gebogen snavel, kenmerkend voor Ibissen. Tijdens de vlucht worden de poten recht naar achteren geplaatst, waardoor ze achter de relatief korte staart uitsteken.

Biotoop

De Zwarte Ibis houdt wel van natte voeten, maar het water moet niet al te diep zijn, ze houden niet van een nat verenpak. Ondiepe moerasgebieden met veel waterplanten genieten de voorkeur.

Bijzonderheden

Zwarte IbisDe Zwarte Ibis is een beetje een vreemde eend in de Hollandse bijt. Het is een vogel die zich erg thuisvoelt in de warmere moerasgebieden van Zuid-Europa. Af en toe wordt er een exemplaar in ons land gezien, maar het bijzondere is wel dat dat vaak gebeurt in het najaar en winter en dat hij dan ook wekenlang op dezelfde plek blijft rondhangen. Het lijkt er op dat hij dan helemaal geen last lijkt te hebben van de kou of de regen. Met zijn rare, grote, kromme snavel eet hij alles wat hem voor de snavel komt. Vaak worden Zwarte Ibissen gezien in gezelschap van reigers of lepelaars. Afnemende trend door menselijke ingrijpen in de natuur en lokaal door jacht, sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is een lichte kentering in de afname zichtbaar. De beste periode om een Zwarte Ibis in Nederland te zien is eind augustus tot in december.

Migratie

De Zwarte Ibis is een trekvogel en zeer nomadisch. Na het broeden verspreiden de volwassenen en juvenielen zich in alle richtingen. Echter meestal in Noordelijke richting van het broedgebied. De Europese populatie migreert naar het Zuiden in de herfst, vooral naar het Sub Sahara gebied. In Zuid Afrika is de vogel gedeeltelijk standvogel, sommige exemplaren trekken noordwaarts tot zelfs in Zambia. De Australische vogels trekken naar het noorden, de bewegingen aldaar hangen samen met de regenval. Vliegt in formatie.

Bron: AVI Flevoland

Plaats een reactie

Velden met een * zijn verplicht
(het e-mailadres wordt niet getoond)