• De Leijen

  De Leijen

 • De Leijen

  De Leijen

 • De Leijen

  De Leijen


De Leijen

Meer ontstaan door veenafgraving.


De Leijen (officieel, Fries: De Leien) is een meer in de provincie Fryslân, gelegen tussen Eastermar (Oostermeer) en De Pein (Opeinde).

Het is ontstaan door veenafgraving en daarom op veel plaatsen ondiep. Door het meer loopt een vaargeul van Opeinde naar Oostermeer en naar Rottevalle (De Rottefalle). Aan de oostkant van het meer is een strandje met horecagelegenheid en camping.


Het meer is voor een groot deel in handen van Staatsbosbeheer. Voorheen stond de Leijen bekend als een natuurgebied waarin onder andere veel bijzondere vogelkolonies waren. In het kader van de ontwikkeling van de Lits-Lauwersmeerroute wordt het meer geschikter voor recreatie en toerisme. Hier en daar zijn eilandjes met aanlegplaatsen gecreëerd. De vaarroutes en toegankelijkheid zijn verbeterd door vaargeulen aan te leggen.

De havens in de omgeving van de Leijen worden in het kader van het zelfde project ook opgeknapt en verbeterd. Zo krijgt de Tike (gelegen aan de westkant van de Leijen) een klein haventje en Eastermar zelfs een compleet nieuw watersportterrein met een passantenhaven met 30 ligplaatsen. In De Pein zijn eveneens nieuwe aanlegsteigers geplaatst.


Op deze manier zorgen de plannen van Staatsbosbeheer voor een impuls in het toerisme op en rondom de Leijen. Het natuurgebied wordt meer en meer omgezet in een recreatieplas. Voor de natuurlijke watersporters (lees: zeilers en windsurfers), is het meer door de vele eilandjes, zandbanken en vaargeulen minder geschikt geworden. Voor de vaarders van grote motorjachten is het er daarentegen wel beter vertoeven.


Deelgebieden

Overzicht van de bezochte deelgebieden.

 • Mâlewei

  Mâlewei

  Enthousiaste vogelaars weten het wel. Via de prachtige wandel- en fietsroutes rond de beide meren de Leien en de Burgumer Mar zijn vanaf de uitzichtpunten bij Eastermar, in het bijzonder in de oever van de Leien, (grote en) bijzondere vogels te zien.


  Enthousiaste vogelaars weten het wel. Via de prachtige wandel- en fietsroutes rond de beide meren de Leien en de Burgumer Mar zijn vanaf de uitzichtpunten bij Eastermar, in het bijzonder in de oever van de Leien, (grote en) bijzondere vogels te zien.

  Deze vogels zitten daar vaak op oude dode bomen die in de oever staan. Op den duur gaan deze dood en verdwijnen deze rustplaatsen. Dat betekent ook dat het vrijwel onmogelijk wordt deze bijzondere vogels, Arenden in dit geval, nog te kunnen zien. Al heel wat jaren bezocht de Visarend in het voorjaar en de herfst beide meren. Tegenwoordig is ook de nog veel grotere Zeearend waar te nemen.

  Om er blijvend van te kunnen genieten en om verstoring te voorkomen, weliswaar op afstand, heeft de Vogelwacht met toestemming van Staatsbosbeheer nieuwe 'rustbomen' in de oever van de Leien opgericht. Eentje dichtbij het uitzichtpunt aan de Mâlewei en eentje wat verder weg. De laatste is vooral de rustplek van de Zeearend. Dit initiatief blijkt uniek te zijn in Nederland.

  Op vrijdagmiddag 22 april 2011 (Goede Vrijdag) werden deze 'rustbomen voor de Arenden' door wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel officieel ingewijd. Dit gebeurde door middel van een zogenaamde wildernistocht door het moeras van de oever van de Leien en het onthullen van een informatiebordje op het uitzichtpunt bij de Mâlewei.

 • Mienskerwei

  Mienskerwei

  Vanaf het uitzichtpunt aan de Mienskerwei zijn het hele jaar door Aalscholvers te bewonderen. Soms is de verrassing groot als de mooi gekleurde Roodborsttapuit zich laat zien.


  De riet- en moerasoevers zijn aantrekkelijke leefgebieden voor talrijke moerasvogels. ’s-Winters zijn er Baardmannetjes waar te nemen en Waterrallen te horen. Het karakteristieke beeld van een vliegende Roerdomp is met een beetje geluk ook te zien.

  In het voorjaar zweeft de Bruine kiekendief boven de oevers en zijn talrijke zangvogels zoals (Witgesterde) blauwborst, Sprinkhaanrietzanger, Buidelmees, Kleine karekiet en Fitis op hun zangposten te ontdekken.

  In april komen de eerste Lepelaars langs. Soms pleisteren wel 25 exemplaren in het ondiepe water van het natuurgebeid aan de noordoost zijde van de Leijen. Vanaf het uitzichtpunt Malewei of aan het Bergumermeer bij het Piter Jehannesgat zijn ze ook waar te nemen. Dat is zelfs het geval met de zeldzame Grote zilverreiger. Soms zijn er wel 2 of 3 vogels maanden aanwezig.

  Fantastisch zijn eveneens de talrijke voedselzoekende andere vogelsoorten. Wat te denken van de vier soorten zwaluwen waaronder honderden Gier- en Oeverzwaluwen die mugjes komen vangen boven het ondiepe water en de moerasoevers. Of naarmate de herfst komt de honderduizenden Spreeuwen die komen slapen in het riet. Hun kapriolen in de lucht zijn een bezienswaardigheid. Met een beetje geluk treft het als ook de Sperwer of het Smelleken zich laat zien.


Kaart

Kaart van het gebied inclusief deelgebieden.


Foto's

Fotoseries genomen in dit gebied.

10
juli
2017

Juli 2017

Wijnjeterperschar: Eikenpage (Favonius quercus)
Overzicht foto's juli 2017.

Gepost in: Foto's | De Leijen | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 893

08
juli
2011

Mâlewei (2)

Mâlewei (2)

Na eerst in het Lauwersmeer vertoeft te hebben nog snel even naar de Malewei getogen om te kijken of de visarend zich weer eens liet zien. De aanhouder wint.

Gepost in: Foto's | De Leijen | Aantal Views: 2804

30
juni
2017

Juni 2017

Wijnjeterperschar: Azuurwaterjuffer tandem (Coenagrion puella)
Overzicht foto's juni 2017.

Gepost in: Foto's | Hamster Mieden | De Leijen | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 1362

05
mei
2011

Mâlewei

Mâlewei

Op Goede Vrijdag (22 april 2011) 'wijdde' wethouder mevr. Rijpstra van Tytsjerksteradiel twee arendenbomen in die de vogelwacht Eastermar geplaatst heeft (in de plaats van dode bomen) aan de oever van de Leijen; eentje voor de Visarend en eentje voor de Zeearend.

Gepost in: Foto's | De Leijen | Aantal Views: 2673

30
april
2012

Mienskerwei

Mienskerwei

Op Koninginnedag 2012 weer even in dit natuurgebied bij De Leijen geweest. Al vroeg tijdens de sessie stuitte ik op een fuut die een, voor hem, wel erg grote voorn had weten te vangen.

Gepost in: Foto's | De Leijen | Aantal Views: 3643

Hoogsteen.nl

Amateurfotografie


Flickr

Ontdek meer van
Hoogsteen.nl op Flickr.

Twitter

Volg Hoogsteen.nl
op Twitter.

Youtube

Het Hoogsteen.nl
YouTube kanaal.

Weer

Weerstation
Surhuisterveen Centrum.