• Hamster Mieden

    Hamster Mieden

  • Hamster Mieden

    Hamster Mieden

    Winterkoning

  • Hamster Mieden

    Hamster Mieden


Hamster Mieden

Natuur geworden 'ûnlân'.

Het gebied Hamster Mieden, ook wel Hamstermieden of Drogehamstermieden, is omstreeks 1955 ontgonnen en in cultuur gebracht. Daarvoor was het - zoals de Friezen het noemen - 'ûnlân'. Door een goede ontwatering en het opbrengen van een laag terpaarde en zand kon het gebied door boeren worden bewerkt.

Op een aantal plaatsen komt kwelwater omhoog. Het water komt uit de diepe ondergrond en/of het Drents plateau en is daardoor rijk aan kalk en ijzer. Het ijzer geeft het schone water een roestbruine kleur. Hier en daar lijkt het alsof er olie op het water drijft. Dat is echter schijn. Het is het vlies van ijzerafbrekende bacteriën.


Planten als de dotterbloem, tweerijigge zegge, snavelzegge, holpijp, waterkruiskruid, waterdrieblad en de echte koekoeksbloem gedijen hier goed. Inmiddels is ook de eerste orchidee waargenomen.

Bos De Hege Bult

Dit bos is gelegen op 4,5 meter boven NAP. Deze verhoging is ontstaan door menselijk ingrijpen. In 1951 is het Prinses Margrietkanaal hier omgelegd en uitgegraven. De opgegraven grond is hier gestort. In de jaren daarna is de bult op natuurlijke wijze begroeid en uiteindelijk heeft zich het bos ontwikkeld. Een natuurlijk bos met grillig gevormde bomen en een rijke ondergroei. Let maar eens op de vele mossen.


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

30
juni
2017

Juni 2017

Wijnjeterperschar: Azuurwaterjuffer tandem (Coenagrion puella)
Overzicht foto's juni 2017.

Gepost in: Foto's | Hamster Mieden | De Leijen | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 5154

02
juni
2010

Hamster Mieden

Hamster Mieden

Foto's van een Winterkoning (Troglodytes Troglodytes) in de Hamster Mieden.

Gepost in: Foto's | Hamster Mieden | Aantal Views: 3615


Overzichtskaart Hamster Mieden

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen