• De Âlde Feanen

  Natuur­gebieden

  De Âlde Feanen

 • Wijnjeterperschar

  Natuur­gebieden

  Wijnjeterperschar

 • De Deelen

  Natuur­gebieden

  De Deelen

 • Lauwersmeer

  Natuur­gebieden

  Kollumerwaard | Lauwersmeer

 • Oostvaardersplassen

  Natuur­gebieden

  Oostvaardersplassen

Natuurgebieden

In het overzicht van de natuurgebieden staan de locaties die zijn bezocht. Via het overzicht wordt je doorverwezen naar de pagina's met informatie over de gebieden. In een aantal gevallen bevat een gebied weer deelgebieden, deze worden op de informatiepagina van elk natuurgebied vermeld.

Op de overzichtskaart worden alle gebieden getoond. Door op een marker in de kaart te klikken, verschijnt een infokader met een rechtstreekse link naar de pagina van het bewuste gebied. Elke informatiepagina van een natuurgebied is voorzien van een kaart van dat gebied. Op deze kaart zijn ook de eventuele deelgebieden terug te vinden.

De specials behandelen specifieke onderwerpen, zoals bijzondere waarnemingen.Overzicht

De Âlde Feanen

De Âlde Feanen

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Âlde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.

Lees meer

Bakkeveen

Bakkeveen

Bakkeveen ligt te midden van een bosrijk gebied met heide- en zandvlakten dat is gelegen op de grens met Groningen en Drenthe. Er wordt wel gezegd dat Bakkeveen het enige brinkdorp in Friesland is, hoewel het niet duidelijk is of deze brink dezelfde oorsprong heeft als die van dorpen in Drenthe.

Lees meer

Beetster­zwaag

Beetster­zwaag

Beetsterzwaag is een karaktervol dorp aan de rand van de Friese Wouden. De drie en een halve eeuw oude Hoofdstraat met vele historische panden is de stille getuige van de adel die het dorp bewoonde in de 18de en 19de eeuw. De bij landgoederen behorende tuinen waren ooit het genot van enkelen. Nu staan ze open voor iedereen.

Lees meer

De Deelen

De Deelen

Open water en ruimte. Dat is wat bezoekers treffen in De Deelen (in de buurt van Tijnje). Het is een groot laagveengebied in het zogenaamde Lage Midden van Friesland. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste veenarbeiders met de veenwinning voor de productie van turf. Door het afgraven van het laagveen ontstond een doolhof van petgaten en legakkers.

Lees meer

Drachten

Drachten

Drachten is de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland in de provincie Fryslân. Met zo'n 45.000 inwoners is het na Leeuwarden naar inwonertal de grootste plaats in Fryslân. Drachten ontstond in de 17e eeuw uit de dorpjes Noorder-Dragten en Zuider-Dragten of Noorderdrachten en Zuyderdrachten aan het riviertje de Drait of Dracht.

Lees meer

Drents-Friese Wold

Drents-Friese Wold

Het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van ons land ligt op de grens van Friesland en Drenthe. Een bosgebied vol variatie, met moeras en stuifzand, met vennetjes en heide, met bolle akkers en bloeiende beekdalen.

Lees meer

Emmen (Zoo)

Emmen (Zoo)

Dierenpark Emmen, tot 2004 Noorder Dierenpark genoemd, is een dierentuin in Emmen (Drenthe). Het is de enige dierentuin van formaat in het noorden van Nederland. De dierentuin groeide in de loop der jaren uit tot één van de belangrijkste attracties in dit deel van Nederland. Als specialiteit geldt het tentoonstellen van kuddes op relatief grote oppervlakten

Lees meer

Espelo

Espelo

Espelo is een deel van het buitengebied van Holten, in de gemeente Rijssen-Holten (Overijssel). Het buurtschap bestaat uit ongeveer 150 gezinnen wonend in verspreid liggende boerderijen en vrijstaande woningen. Espelo noemt men gemakshalve Splo en hun inwoners Sploders.

Lees meer

Fochte­loër­veen

Fochte­loër­veen

Het Fochteloërveen (soms: Fochtelooërveen) is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als een van weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.

Lees meer

Hamster Mieden

Hamster Mieden

Het gebied Hamster Mieden, ook wel Hamstermieden of Drogehamstermieden, is omstreeks 1955 ontgonnen en in cultuur gebracht. Daarvoor was het - zoals de Friezen het noemen - 'ûnlân'. Door een goede ontwatering en het opbrengen van een laag terpaarde en zand kon het gebied door boeren worden bewerkt.

Lees meer

Harskamp

Harskamp

Harskamp is een dorp in het noordoosten van de gemeente Ede in de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen op de rand van de Veluwe en de Gelderse Vallei. In 2012 had Harskamp 3550 inwoners. Een toeristische attractie is de Passiflorahoeve, een zorgboerderij die de Nationale Plantencollectie Passiflora beheert en vijf vlindertuinen bezit.

Lees meer

De Hoge Veluwe

De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten.

Lees meer

Hoornster­zwaag

Hoornster­zwaag

Hoornsterzwaag (Fries: Hoarnstersweach) is een dorp in de Nederlandse gemeente Heerenveen, provincie Friesland. Het ligt ten westen van het dorp Donkerbroek aan de Schoterlandseweg en heeft ongeveer 832 inwoners (1 januari 2006).

Lees meer

De Houtwiel

De Houtwiel

De Houtwiel, onder Broeksterwâld, was lange tijd een leeg en moeilijk toegankelijk moeras. Het land op de overgang van zandgronden en zeeklei aan de waddenkust was het domein van vissers, jagers en boeren. In de loop van de tijd zijn de meeste van deze moerasgebieden in Friesland ontgonnen, vooral voor de landbouw.

Lees meer

Jilt Dijksheide

Jilt Dijksheide

De Jilt Dijksheide, genoemd naar de laatste eigenaar-vervener, is het enige overgebleven heidegebied in het Westerkwartier (provincie Groningen).

Lees meer

Lauwersmeer

Lauwersmeer

Vroeger had de zee er vrij spel en was er een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 een dam gebouwd. Dat was voor veel natuurgenieters wel even schrikken! Gelukkig werd al snel zichtbaar dat er een prachtig nieuw landschap ontstond.

Lees meer

De Leijen

De Leijen

De Leijen (officieel, Fries: De Leien) is een meer in de provincie Fryslân, gelegen tussen Eastermar (Oostermeer) en De Pein (Opeinde). Het is ontstaan door veenafgraving en daarom op veel plaatsen ondiep. Door het meer loopt een vaargeul van Opeinde naar Oostermeer en naar Rottevalle (De Rottefalle).

Lees meer

Lemele

Lemele

Lemele (Nedersaksische uitspraak: Leemle) is een dorp in de gemeente Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel, gelegen aan de voet van de Lemelerberg. In 2019 telde Lemele ruim 1.300 inwoners.

Lees meer

Mûntse­groppe

Mûntse­groppe

Eén van de bekendste zandwegen in de gemeente Achtkarspelen (provincie Fryslân) is de Mûntsegroppe (Monnikengreppel), het pad dat kaarsrecht tussen twee kloosters over de heide liep. De naam van de weg, waarlangs een groot deel van het historisch wandelpad voert, komt al op kaarten uit 1540 voor.

Lees meer

Oldeberkoop

Oldeberkoop

In de nabije omgeving van Olderberkoop en Nijeberkoop liggen vijf natuurgebieden: Delleboersterheide en Catspoele, Diakonievene, Kiekenberg, Stuttebosch en Meulereed. Deze gebieden zijn, zeker per fiets, vanuit De Uutwiek goed te bereiken.

Lees meer

Oost­vaarders­plassen

Oost­vaarders­plassen

Duizenden jaren geleden zag ons hele land er zo uit. Nu zijn het riet, water, de ruige grasvlaktes en de wilde dieren van de Oostvaardersplassen niet alleen uniek voor Nederland, maar voor heel Europa: in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt.

Lees meer

Wijnje­terper­schar

Wijnje­terper­schar

Het Wijnjeterperschar ligt langs het riviertje de Boorne of het Koningsdiep (Âlddjip) ten zuid-oosten van Drachten. Het riviertje de Boorne ontspringt van oorsprong in de venen rondom Bakkeveen. Het riviertje stroomt vervolgens af naar het Sneeker Meer.

Lees meer

Zwolle

Zwolle

Zwolle ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht en is via het Zwolle-IJsselkanaal verbonden met de IJssel. De stad ligt aan de rand van de landstreek Salland. De gemeente telt 122.737 inwoners (1 augustus 2013, bron: CBS) en is qua inwonertal de tweede stad van Overijssel, na Enschede. Zwolle heeft een oppervlakte van 111,33 km².

Lees meer


Overzichtskaart Natuurgebieden

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen