a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Vlinders

Vlinders of schubvleugeligen (Lepidoptera) zijn een groep van gevleugelde insecten. De orde van de vlinders is na die van de kevers de grootste onder de dieren: er zijn ongeveer 160.000 beschreven soorten. Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden.

De Vlinderstichting Atlas van de kleinere vlinders in Nederland

Families

Aurelia's (12)

De familie van de aurelia's is de grootste dag­vlinder­familie in Nederland met een grote diversiteit aan soorten.
Aurelia's

Bladrollers (2)

De naam bladrollers heeft de familie gekregen, omdat de rups een blad, of enkele bladeren oprolt en daarin leeft.
Bladrollers

Blauwtjes (6)

De soorten uit de familie van de blauwtjes zijn zeer divers van kleur: van helder blauw tot fel oranje.
Blauwtjes

Bloed­drup­jes (2)

De familienaam bloeddrupjes is ontleend aan de rode stippen op een zwarte ondergrond van enkele soorten uit deze familie.
Bloed­drup­jes

Dik­kop­jes (2)

Zowel de vlinders als de rupsen uit de familie van de dikkopjes hebben een relatief grote, brede kop.
Dik­kop­jes

Gras­mot­ten (1)

De (schadelijke) rupsen van de grasmotten zijn typisch stengel­boorders in vaak belang­rijke voe­dings­gewas­sen.
Gras­mot­ten

Lang­spriet­mot­ten (3)

De groep wordt ondergebracht bij de kleine vlinders, in de volksmond meestal motten genoemd.
Lang­spriet­mot­ten

Pages (1)

Pages zijn meestal grote kleurrijke vlinders die vaak staarten aan de vleugels dragen. In Nederland komen 3 soorten voor.
Pages

Pe­daal­mot­ten (1)

Door sommige auteurs wordt de familie als onderfamilie van de stippelmotten (Yponomeutidae) beschouwd.
Pe­daal­mot­ten

Spanners (14)

De Nederlandse naam voor de familie van de spanners is afgeleid van de manier van voortbewegen van de rupsen.
Spanners

Spinners (4)

Soorten uit de familie van de spinners spinnen een stevige, soms taaie cocon waarin vaak rupsenhaar verwerkt wordt.
Spinners

Spinner­uil­en (4)

Deze nieuwe nacht­­vlinder­familie omvat de 'vroegere' beervlinders, donsvlinders en enkele uilen.
Spinner­uil­en

Stippelmotten (1)

De stippelmotten worden ook wel spinselmotten genoemd: de larven spinnen vaak een gemeen­schappelijke web.
Stippelmotten

Tandvlinders (1)

Bij veel soorten tandvlinders is in rusthouding een opvallend tandvormig uitsteeksel op de rugzijde zichtbaar.
Tandvlinders

Uilen (3)

De grootste vlinder­familie in Nederland, ze zijn vaak te herkennen aan de karak­teri­stieke uilvlekken.
Uilen

Veder­mot­ten (1)

De soorten uit deze familie worden gekenmerkt door de diepe insnijdingen in voor- en achtervleugel.
Veder­mot­ten

Wespvlinders (1)

Hoewel deze familie tot de nachtvlinders behoort, vliegen wespvlinders vaak overdag bij zonnig weer.
Wespvlinders

Witjes (4)

Bij de meeste soorten uit de familie van de witjes is het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje goed te zien.
Witjes

Wit­vlek­mot­ten (1)

Van alle motten uit de wit­vlek­mot-familie zijn de larven blad­mi­neer­ders: de larven graven gangen (mijnen) in het blad.
Wit­vlek­mot­ten

Soorten (overzicht)

Appeltak

Appeltak

De rupsen van de appeltak hebben twee paar buikpoten in plaats van één paar zoals de meeste spannerrupsen.
Atalanta

Atalanta

Ieder jaar vliegen grote aantallen atalanta's uit Zuid-Europa naar Nederland en brengen hier een of meer nieuwe generaties voort.

Berken­oog­span­ner

Berken­oog­span­ner

De pop van deze spanner overwintert als gordelpop aan een berkenblad.

Berken­pedaal­mot

Berken­pedaal­mot

Klein wit/blauwachtige motje met goud-koperachtige Y-vormige band.
Bont zandoogje

Bont zandoogje

Het bont zandoogje neemt de laatste jaren zowel in aantal als in vers­prei­dings­ge­bied sterk toe.

Bonte band­spanner

Bonte band­spanner

De bonte bandspanner vliegt overdag bij zonnig weer en in de schemering.
Boomblauwtje

Boomblauwtje

Op ooghoogte fladderend langs klimop of hulst in de tuin is het boom­blauwtje met geen andere soort te verwarren.

Bosband­­spanner

Bosband­­spanner

De blauwe middenband met bruine randen steekt af op de lichtere voorvleugel van de bosbandspanner.
Bruin zandoogje

Bruin zandoogje

Het bruin zandoogje is de meest getelde vlinder in het Landelijk Meetnet Vlinders.

Bruine metaal­vlinder

Bruine metaal­vlinder

De dagactieve bruine metaalvlinder komt vooral voor op heiden, maar heeft een verborgen levenswijze, waardoor hij weinig wordt gezien.
Citroen­vlinder

Citroen­vlinder

Zelfs op tientallen meters afstand is in het bos in het vroege voorjaar een patrouillerend mannetje van de citroenvlinder te herkennen.

Dagpauwoog

Dagpauwoog

De dagpauwoog overwintert als vlinder en komt in het voorjaar als een van de eerste weer tevoorschijn.

Distel­vlinder

Distel­vlinder

Het aantal distelvlinders dat vanuit Zuid-Europa en Afrika naar Nederland komt kan van jaar tot jaar sterk verschillen.

Donker klaver­blaadje

Donker klaver­blaadje

Het donker klaverblaadje is een gewone soort van loofbossen en heiden en vliegt van eind april tot eind augustus in twee generaties.
Donsvlinder

Donsvlinder

Bij verstoring steekt de donsvlinder het oranje uiteinde van het achterlijf omhoog.
Don­ke­re mar­mer­uil

Don­ke­re mar­mer­uil

De donkere marmeruil vliegt jaarljks in één generatie van mei tot half augustus.
Eikenpage

Eikenpage

Vooral tegen de avond van een warme zomerdag zijn eikenpages te vinden rond de kruinen van grote eiken.

Gamma-uil

Gamma-uil

De gamma-uil is een heel gewone trekvlinder uit het Middellandse Zeegebied, die zowel overdag als 's nachts vliegt.

Geel­band­lang­spriet­mot

Geel­band­lang­spriet­mot

Rond berken zie je in mei en juni de mannetjes van de geel­band­lang­spriet­mot­jes dansen in de lucht.

Gehakkelde aurelia

Gehakkelde aurelia

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft de gehakkelde aurelia vanuit het zuiden heel Nederland veroverd.
Gerande spanner

Gerande spanner

De gerande spanner is een klein spannertje van onder andere wil­gen­stru­we­len en po­pu­lie­ren­aan­plan­ten.
Gestreepte goud­spanner

Gestreepte goud­spanner

De meeste exemplaren van de gestreepte goudspanner hebben een goudgele grondkleur op zowel de voor- als de achtervleugel.

Gewone hei­spanner

Gewone hei­spanner

Een zeer variabele soort van de zandgronden in het binnenland en de duinen is de gewone heispanner.
Gewone wit­vlak­blad­rol­ler

Gewone wit­vlak­blad­rol­ler

De gewone witvlakbladroller, werd vroeger ook wel groene knop­blad­rol­ler genoemd.
Gewone wit­vlek­mot

Gewone wit­vlek­mot

De rups van deze mot snijdt steeds een nieuw kapje uit het blad en maakt dit vast tegen de binnen­zijde van het oude kapje.
Glad beertje

Glad beertje

Een gewone soort van vochtige biotopen is het glad beertje.

Groentje

Groentje

Zittend op een jong berkenblaadje valt het groentje, dat leeft op de grens van bos en hei, nauwelijks op.

Groe­ne eik­en­blad­rol­ler

Groe­ne eik­en­blad­rol­ler

De groene eikenbladroller is een van de meest voorkomende plaaginsecten in Nederland.
Groot dikkopje

Groot dikkopje

Het groot dikkopje is een mobiele soort die leeft in allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten.

Hageheld

Hageheld

Het mannetje van de hageheld heeft donkerbruin met gele voorvleugels; het vrouwtje is lichter gekleurd en veel groter.

Heideblauwtje

Heideblauwtje

Het heideblauwtje is een vlinder die vooral op vochtige heide kan worden aangetroffen.

Heivlinder

Heivlinder

De heivlinder heeft een voorkeur voor open en afwisselend heidelandschap; in uitgestrekte paarse heidevelden komt de soort niet voor.

Hooibeestje

Hooibeestje

In 1991 vertoonde het hooibeestje een plot­se­linge sterke achter­uit­gang, maar in de jaren daarna heeft de soort zich plaat­selijk op eigen kracht weer hersteld.
Icarus­blauwtje

Icarus­blauwtje

Het icarusblauwtje is het algemeenste blauwtje in Nederland en komt voor op kruidenrijke graslanden en ruigten.

Kar­di­naals­muts­stip­pel­mot

Kar­di­naals­muts­stip­pel­mot

De kardinaalsmutsstippelmot wordt ook wel de kardinaalsmutsmot of kardinaalsmutsspinselmot genoemd.
Klaver­blaadje

Klaver­blaadje

De zwarte vlek in de vorm van een pootafdruk op de voorvleugel is een opvallend kenmerk van het klaverblaadje.
Klein geaderd witje

Klein geaderd witje

De voorjaarsgeneratie van het klein geaderd witje heeft opvallende aders, maar de zomer­vlinders zijn soms moeilijk van het klein koolwitje te onderscheiden.

Klein koolwitje

Klein koolwitje

Het klein koolwitje is de algemeenste standvlinder in Nederland, die vrijwel overal het hele jaar door gezien kan worden.

Kleine groen­band­spanner

Kleine groen­band­spanner

Het karakteristieke patroon van zwarte vlekken en dwarslijnen op de voorvleugel kenmerkt de kleine groenbandspanner.
Kleine hageheld

Kleine hageheld

De kleine hageheld heeft roodbruine voorvleugels met een helderwitte stip.
Kleine vos

Kleine vos

Vlinder met oranje met zwarte en gele vlekken op de voorvleugel en blauwe vlekjes in de achterrand.

Kleine vuur­vlinder

Kleine vuur­vlinder

De kleine vuurvlinder vliegt in drie generaties en is vooral te vinden bij schrale graslanden.

Koevinkje

Koevinkje

Tijdens een licht regenbuitje vliegt het koevinkje langs open bospaden vaak gewoon door.

Koninginnenpage

Koninginnenpage

De koninginnenpage profiteert van warme zomers en breidt zich de laatste jaren flink noordwaarts uit.
Landkaartje

Landkaartje

Het landkaartje heeft een voorjaarsvorm en een zomervorm die uiterlijk veel van elkaar verschillen.

Lieveling

Lieveling

De roodbruine diagonale lijn over de vleugels maakt de lieveling gemakkelijk herkenbaar.

Oranje agaat­spanner

Oranje agaat­spanner

De grondkleur van de oranje agaatspanner kan variëren van oranje tot licht- of donkerbruin.

Oranje zand­oogje

Oranje zand­oogje

Oranje vlinder met een bruine band langs het lichaam en bruine vleugelranden.

Oranjetipje

Oranjetipje

Het oranjetipje is een gemakkelijk te herkennen voorjaarsvlinder die, heel toepasselijk, rond Koningsdag te vinden is.

Pinkster­bloem­lang­spriet­mot

Pinkster­bloem­lang­spriet­mot

Dagactieve nachtvlinder uit de familie van lang­spriet­motten, met een spanwijdte tussen de 10 en 12 millimeter.

Purpermotje

Purpermotje

Het purpermotje is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de grasmotten.

Rietvink

Rietvink

De rups van de rietvink drinkt van dauwdruppels en wordt ook wel drinker genoemd.

Ringelrups

Ringelrups

De eieren van de ringelrups worden in brede banden rondom de twijgen van loofbomen en struiken afgezet.
Sint-jacobs­vlinder

Sint-jacobs­vlinder

De rupsen van de sint-jacobsvlinder slaan de gifstoffen uit jacobs­kruis­kruid op, waardoor ze later als vlinder oneetbaar zijn.

Sint-jans­vlinder

Sint-jans­vlinder

Meestal is de sint-jansvlinder zwart met rood getekend, soms echter zijn de vlekken en achtervleugels geel.
Smaragd­lang­spriet­mot

Smaragd­lang­spriet­mot

Dagactieve nachtvlinder uit de familie van langsprietmotten, met een spanwijdte tussen de 14 en 18 millimeter.

Veenheide-uil

Veenheide-uil

Wilde gagel, struikhei, bosbes, wilg, wederik en waterdrieblad zijn de waardplanten van de veenheide-uil.
Vijfvingerige veder­mot

Vijfvingerige veder­mot

Deze mot wordt vanwege zijn verschijning ook wel (sneeuw)witte vedermot genoemd.
Wapendrager

Wapendrager

In rust lijkt de wapendrager op een afgebroken berkentakje.
Wilgen­wesp­vlinder

Wilgen­wesp­vlinder

De voorvleugels van de wilgenwespvlinder hebben een rode top en het zwarte achterlijf heeft één oranje band.
Witte grijs­band­span­ner

Witte grijs­band­span­ner

De witte grijsbandspanner heeft drie zilvergrijze dwarslijnen op de voorvleugel en twee op de achtervleugel.

Witvlak­vlinder

Witvlak­vlinder

De mannetjes van de witvlakvlinder vliegen overdag in een zigzagvlucht op zoek naar de ongevleugelde vrouwtjes.

Zuring­spanner

Zuring­spanner

Een dagactieve soort van heiden, duinen, wegbermen en spoorbermen is de zuringspanner.

Zwart­spriet­dik­kop­je

Zwart­spriet­dik­kop­je

Het zwart­spriet­dik­kop­je breidt zich uit, maar de aantallen vlinders op de vliegplaatsen nemen af.