• Bakkeveen

  Bakkeveen

  Groene specht

 • Bakkeveen

  Bakkeveen

  Kleine vuurvlinder

 • Bakkeveen

  Bakkeveen

  Levendbarende hagedis

 • Bakkeveen

  Bakkeveen

  Zwarte specht

 • Bakkeveen

  Bakkeveen

  Paddestoelen

 • Bakkeveen

  Bakkeveen

  Groentje

 • Bakkeveen

  Bakkeveen

  Smaragdlibel ♂


Bakkeveen

Een ongewoon stukje Friesland.


Bakkeveen ligt te midden van een bosrijk gebied met heide- en zandvlakten dat is gelegen op de grens met Groningen en Drenthe.

Er wordt wel gezegd dat Bakkeveen het enige brinkdorp in Friesland is, hoewel het niet duidelijk is of deze brink dezelfde oorsprong heeft als die van dorpen in Drenthe.

Bakkeveen ligt in het oostelijk stroomgebied van het riviertje Koningsdiep dat ten noordoosten van Bakkeveen ontspringt. Het beekdal van het Koningsdiep wordt opnieuw ingericht waarbij de beek zijn oorspronkelijke kronkelende loop zal terugkrijgen.


Heide bij Bakkeveen

Heide bij Bakkeveen

Daarnaast zijn er in de nabije omgeving de Bakkeveense Duinen, een heide- en bosgebied dat onaangeroerd is door de veenontginning in de 19e eeuw, en dat een voorbeeld is van hoe heel zuid-oost Friesland er twee eeuwen geleden uitzag. Een drietal organisaties beheert de gebieden rondom Bakkeveen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Vanuit een schaapskooi op de aangrenzende heide van Allardseach (Allardsoog) wordt regelmatig de heide van Bakkeveen door een schaapskudde begraasd. Daarnaast lopen er Exmoorpony's en Schotse hooglanders vrij in het heidegebied rond.


Slotplaatsbos

Slotplaatsbos

Bij Bakkeveen staat aan de rand van de bossen het historische landhuis Slotplaats. Het is in gebruik als theehuis en als startpunt voor excursies van Natuurmonumenten. Achter de Slotplaats staat het oude koetshuis dat na renovatie in gebruik is genomen als toeristisch informatie punt. Slotplaats en de tuinen en boomgaarden rondom het landhuis zijn in 2006 gerestaureerd.

In het Slotplaatsbos ligt de Sterrenschans, een zeshoekig verdedigingswerk. De schans ligt langs de eeuwenoude Beakendyk; in vroegere tijden een van de weinige hoger gelegen doorgangen op de moerassige route van de Friese steden naar Drenthe. De Sterrenschans is door Natuurmonumenten in 2002 gerestaureerd.


Deelgebieden

Overzicht van de bezochte deelgebieden.

 • Allardseach

  Allardseach

  Door de Heide fan Allardseach liepen van oudsher paden richting Drenthe. Door het eeuwenlange gebruik zijn deze paden langzamerhand tot aan de leemlaag uitgestoven, waardoor ze nu herkenbaar zijn als holle wegen door de heide.


  Dat menselijke bewoning op de heide teruggaat tot ver in het verleden, blijkt uit enkele grafheuvels uit de nieuwe steentijd.

  Heide fan Allardseach

  Waar het stuifzand in het verleden is vastgelegd, groeit nu droge heide met veel Struikheide. Verder groeien er op droge schrale grazige plekken Tandjesgras, Pilzegge, Borstelgras, Liggend walstro en Schapegras. Vrijstaande exemplaren van Grove den en Berk geven de aanblik van het heidelandschap extra diepte. Daarnaast zijn ze voor de Boomleeuwerik van belang. De aan heide gebonden Levendbarende hagedis wordt hier nog tamelijk veel gezien. De Adder, die niet van drukte houdt, nog maar weinig.

  Beheer

  In het gebied rond Bakkefean is veel aan herinrichting gedaan. Zo is cultuurgrasland aangekocht dat aan het natuurgebied is toegevoegd, waarna de voedselrijke bovengrond werd afgegraven. Er is weer reliëf in de bodem aangebracht om nieuwe kansen te geven aan de vegetatie van vochtige heide en vennen. Op plaatsen waar binnen dit natuurbouwproject heidemaaisel is opgebracht, zijn de heidesoorten al weer teruggekomen. De vroegere vennen zijn weer zoveel mogelijk hersteld.

  Een goed voorbeeld van de herinrichting vormt de Heide fan Allardseach, waar beheersmaatregelen worden toegepast om het voedselarme milieu te behouden en waar nodig weer terug te krijgen. Daarvoor moeten grote delen worden vrijgemaakt van bosopslag, terwijl op andere delen geplagd of gemaaid moet worden. De begrazing met Drentse heideschapen is een effectieve maatregel gebleken. Tegenwoordig draagt de Heide fan Allarseach dan ook weer het karakter van heideschraalland.

  It Fryske Gea heeft hier een veekraal aangelegd om zo nodig de aanwezige grazers - Drentse heideschapen, Exmoorponys en Schotse hooglanders - te kunnen vangen.

 • Duurswouderheide

  Duurswouderheide

  De Heide van Duurswoude of Duurswouderheide is het grootst overgebleven heideveld van de provincie Friesland. Het gebied meet ongeveer 150 ha. Het maakt deel uit van een bijna 1000 ha groot aaneengesloten bos- en natuurgebied van het Staatsbosbeheer rond Bakkeveen.


  De bekendste ingang ligt aan de Duerswâldemerwei, ter hoogte van het protestantse kerkje van Wijnjewoude, de andere aan de Leidijk bij Waskemeer. Een heuvel aan de bosrand, die het heideveld scheidt van het bos, is ingericht als uitkijkplaats.

  Over het hele heideveld verspreid zijn vennetjes te zien, waarvan er zes een behoorlijke omvang hebben. Het zijn vermoedelijk allemaal 'pingo-ruïnes': vennen of veenplassen, ontstaan uit ijslenzen in de ijstijd.

  In de Middeleeuwen werd de heide bewoond. De mensen woonden vlak bij de vennetjes. Bewijzen dat de heide bewoond is geweest, zijn opgravingen van potscherven op de heide. Ook doen verschillende aangeplante eikenwallen herinneren aan de bewoonde tijden van de heide.

 • Het Oude Bosch

  Het Oude Bosch

  Het Oude Bosch ligt tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is een gemengd bos met pingoruïnes en aan de noordkant een niet toegankelijk moerasgebied.


  Geschiedenis

  Het Oude Bosch is op oud hooiland aangelegd rond 1880 door adellijke families uit Beetsterzwaag en Bakkeveen. De familie Lycklama à Nijeholt legde het gebied aan voor houtproductie, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde met het Katlijker Schar bij Katlijk. Kenmerkend zijn dan ook de lange, rechte lanen. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer en er vindt nog steeds houtkap plaats.

  Freulevijver

  In het noorden van 't Oude Bosch ligt de Freulevijver. Het bestaande meertje werd rond 1900 in opdracht van freule Eritia Ena Romelia Lycklama à Nijeholt (1845-1902) vergroot en verfraaid tot een vijver. Bij de vijver liet zij een theekoepel en een botenhuis aanleggen, zodat haar gasten zich konden verpozen.

  Adelaarsvaren

  Deze varen komt veelvuldig voor in bossen waar de grond zanderig en voedselarm is. De dikke zwarte wortelstok kruipt onder de grond waaruit de bladeren zich ontrollen als veren. Als de driehoekige bladeren zijn uitgerold zij ze wollig behaard maar dit verdwijnt als het blad is uitgegroeid. De hoogte van de varen varieert van zo’n 80 centimeter tot wel 4 meter als ze in lichte bossen staan en gesteund worden door takken.

  Als de bladsteel wordt doorgesneden ontdekt men een dubbele adelaar. Hieraan dankt de plant zijn naam. Maar er is meer: als de wortelstok dwars doorgesneden wordt vormen de vaatbundels de letter “C” van Christus. Het zou hierdoor komen dat heksen de plant meden en dat schaapherders, om hun kudde te beschermen tegen het kwaad, een kruis maakten uit de middennerf van de varen. Maar de Adelaarsvaren zelf is ‘het kwaad’, het is namelijk een giftige plant die o.a. door schapen wordt gemeden.

  Paddenstoelengebied

  Net als in het verderop gelegen natuurgebied Mandeveld bij Bakkeveen is Het Oude Bosch rijk aan paddenstoelen. Er zijn honderden soorten gevonden, de één nog mooier dan de ander. Amanieten, Boleten, Bovisten en in de herfst Eekhoorntjesbrood, Berkenzwam en o.a. Koningsmantel. Het is een hele klus voor een leek om thuis te raken in de wereld van zwammen maar ook zonder kennis kun je genieten van deze wonderen van de natuur.

 • Slotplaatsbos

  Slotplaatsbos

  In het Slotplaatsbos, achter landhuis Slotplaats ligt de Sterrenschans, een zeshoekige schans die waarschijnlijk in de 18e eeuw is aangelegd. Het vermoeden bestaat dat hij nooit een militaire functie heeft gehad en voor oefendoeleinden is aangelegd.


  Alhoewel deze schans langs de eeuwenoude Beakendyk ligt, in vroegere tijden één van de weinige hoger gelegen doorgangen op de moerassige route van de Friese steden naar Drenthe, zou dit kunnen betekenen dat de Sterrenschans wel degelijk een verdedigingsfunctie heeft gehad.

  De Sterrenschans is door Natuurmonumenten in 2002 gerestaureerd.


Kaart

Kaart van het gebied inclusief deelgebieden.


Foto's

Fotoseries genomen in dit gebied.

31
mei
2017

Mei 2017

Kollumerwaard: Reebok (Capreolus capreolus)
Overzicht foto's mei 2017.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Fochteloërveen | Lauwersmeer | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 2026

31
mei
2016

Mei 2016

Delleboersterheide: Vuurjuffer ♀ (Pyrrhosoma nymphula) met prooi

Overzicht overige foto's genomen in de maand mei van 2016.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 2997

24
mei
2015

Groene spechten

Bakkeveen: Groene specht ♂ (Picus viridis)

Nog nooit eerder had ik ze mogen fotograferen: groene spechten. Vandaag, dankzij mijn broer Willem, eindelijk kunnen vastleggen op de gevoelige plaat.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Specials | Aantal Views: 2386

30
april
2017

April 2017

Duurswouderheide: Boomblauwtje (Celastrina argiolus)
Overzicht foto's april 2017.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Aantal Views: 584

30
juni
2015

Juni 2015

Duurswouderheide: Kikker

Overzicht overige foto's genomen in de maand juni van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Lauwersmeer | Aantal Views: 1747

30
april
2015

April 2015

Slotplaatsbos (Bakkeveen): Boomklever (Sitta europaea)

Overzicht overige foto's genomen in de maand april van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Fochteloërveen | Aantal Views: 1639

30
juni
2016

Juni 2016

Duurswouderheide: Gewone broedwants met kroost (Elasmucha grisea) aka berkenwants

Overzicht overige foto's genomen in de maand juni van 2016.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Jilt Dijksheide | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 2204

31
mei
2015

Mei 2015

Catspoele (Olderberkoop): Tandgoudwesp (Chrysis ignita)

Overzicht overige foto's genomen in de maand mei van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Fochteloërveen | Oldeberkoop | Aantal Views: 2350

[12  >>  

Hoogsteen.nl

Amateurfotografie


Flickr

Ontdek meer van
Hoogsteen.nl op Flickr.

Twitter

Volg Hoogsteen.nl
op Twitter.

Youtube

Het Hoogsteen.nl
YouTube kanaal.

Weer

Weerstation
Surhuisterveen Centrum.