• De Houtwiel

    De Houtwiel

    Schotse Hooglander

  • De Houtwiel

    De Houtwiel

    Exmoorpony


De Houtwiel

Restant van rietmoeras en blauwgrasland.


De Houtwiel, onder Broeksterwâld, was lange tijd een leeg en moeilijk toegankelijk moeras. Het land op de overgang van zandgronden en zeeklei aan de waddenkust was het domein van vissers, jagers en boeren. In de loop van de tijd zijn de meeste van deze moerasgebieden in Friesland ontgonnen, vooral voor de landbouw.

Parel

Dat lot is De Houtwiel bespaard gebleven. Het 220 hectare grote natuurgebied is een zeldzaam restant van rietmoeras en blauwgrasland. Een parel in de 'natte as' van natuurgebieden die van het Lauwersmeer naar het Grote Wielencomplex bij Leeuwarden loopt, en van daar via de Friese meren naar de kop van Overijssel en het IJsselmeer.


De Goddeloze Singel

De Goddeloze Singel

Dit middeleeuwse kloosterpad, dat door bewaking en tolheffing een veilige handelsroute moest garanderen, loopt midden door de Houtwiel. Nu is het een wandelpad waar u zich nog een pelgrim kunt wanen. Het is deel van een vijf km lange wandelroute die Staatsbosbeheer in het gebied heeft uitgezet. Vanaf de parkeerplaats bij het Goddeloze Tolhuis voert de route door het moerasgebied en naar een heuvel met een schitterend uitzicht over De Houtwiel.

Flora en fauna

Elzenbosjes, opschietende wilgen en trosvlier geven het rietmoeras een ruige aanblik. Bloemen als gele lis, melkeppe, kattestaart, kalmoes, veenpluis en moerashertshooi kleuren het gebied telkens anders. In de natte, open terreintjes bloeit het moerasviooltje. De rups van de zeldzame zilveren maan leeft op dit plantje.


In het riet nestelen kleine karekiet, rietzanger, rietgors, baardmannetje en buidelmees. De rietvelden zijn ook het broedgebied van roerdomp, waterral en porseleinhoen. Boven het veld jaagt de bruine kiekendief. Lepelaars, grote zilverreigers en steltlopers als de groenpootruiter fourageren in het ondiepe water. In voorjaar en najaar vinden tal van trekvogels, waaronder de kemphaan, hier hun voedsel.

Aan de oostkant van de Houtwiel ligt een weidevogelreservaat met open graslanden. Hier broeden kievit, grutto, watersnip en tureluur. Er liggen restanten blauwgrasland. Ze danken hun naam aan blauwgroen getinte planten als pijpenstrootje, blauwe zegge en Spaanse ruiter.


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

12
januari
2014

De Houtwiel

De Houtwiel

Af en toe moet je er weer op-uit om even een frisse neus te halen. Zo ook deze zonnige zondag in januari. Doel van bestemming: De Houtwiel nabij Broeksterwâld.

Gepost in: Foto's | De Houtwiel | Aantal Views: 3251


Overzichtskaart De Houtwiel

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen