• Fochteloërveen

  Fochte­loë­rveen

  Roodborsttapuit ♀

 • Fochteloërveen

  Fochte­loë­rveen

  Roodborst

 • Fochteloërveen

  Fochte­loë­rveen

  Bonte vliegenvanger

 • Fochteloërveen

  Fochte­loë­rveen

  Paapje

 • Fochteloërveen

  Fochte­loë­rveen

  Buizerd


Fochteloërveen

Uniek hoogveengebied.

Het Fochteloërveen (soms: Fochtelooërveen) is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als een van weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.

Geschiedenis

Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveengebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven (met name de Smildervenen aan de Drentse Hoofdvaart). Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provinciegrens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstesel aangelegd, zodat veel veen is blijven liggen en zich zelfs altijd een kleine 'actieve' hoogveenkern heeft kunnen handhaven.


Bescherming en Natuurontwikkeling

Bescherming en Natuurontwikkeling

Het Fochteloërveen is een kerngebied in de Ecologische hoofdstructuur, een (door Europa beschermd) Natura 2000-gebied en aangewezen als wetland volgens de Ramsar-conventie. Van het gebied is ca 1100 eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten, dat samen met de ca 1400 ha van Staatsbosbeheer wordt beheerd.

Om de groei van hoogveen te bevorderen is het gebied vernat door aanleg van damwanden, het dempen van sloten en het plaatsen van stuwen. Ook wordt rondom het eigenlijke natuurgebied een bufferzone ingericht

Vanouds ligt aan de Noordzijde reeds het bosgebied Bankenbos en de Kolonie Veenhuizen. Naar het zuiden en oosten toe, bij Fochteloo en Ravenswoud, worden landbouwgronden ingericht als natuurgebied, hetgeen voor de waterbeheersing als onmisbaar geldt en veel kansen biedt voor de fauna.

Het gebied is beperkt toegankelijk. Er loopt een fietspad over een zandrug door het gebied en er zijn enkele voetpaden. Er staat een vogelkijkhut en nabij Ravenswoud staat een bijzondere uitkijktoren vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over het natuurgebied.

Onderzoek in 2004 heeft uitgewezen dat de vernatting goed is geweest voor de plantengroei. Het, in Nederland uiterst zeldzame, bruin veenmos is terug. Het pijpenstrootje, een bruingele, grasachtige plant die de overhand kreeg toen het veen uitdroogde, krijgt steeds minder ruimte. Hiervoor in de plaats komen nu het eenarig wollegras en de lavendelhei.

Op 25 april 2011 brak er vanwege extreme droogte brand uit in het natuurgebied. Er brandde een vierkante kilometer van het natuurgebied af. Daarbij kwam een groot aantal slangen en hagedissen om het leven. Ook enkele damwanden die geslagen zijn om het vocht vast te houden moeten vervangen worden.


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

31
mei
2017

Mei 2017

Kollumerwaard: Reebok (Capreolus capreolus)
Overzicht foto's mei 2017.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Fochteloërveen | Lauwersmeer | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 7550

30
april
2015

April 2015

Slotplaatsbos (Bakkeveen): Boomklever (Sitta europaea)

Overzicht overige foto's genomen in de maand april van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Fochteloërveen | Aantal Views: 4252

13
mei
2012

Fochteloërveenweg

Fochteloërveenweg

Al diverse keren was ik er langs gereden op de motor, maar met de camera was ik er nog niet geweest: Het Fochteloërveen.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Aantal Views: 3911

31
augustus
2015

Augustus 2015

Donkerbroek: Rood vlas (Linum grandiflorum v. rubrum)

Overzicht overige foto's genomen in de maand augustus van 2015.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Jilt Dijksheide | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 7698

30
april
2013

Fochteloërveenweg (3)

Fochteloërveenweg (3)

Na een enigszins tegenvallend tripje naar Lauwersmeer tien dagen eerder, hebben wij (samen met mijn broers Willem en Bert) op dinsdag 30 april weer het Fochtloërveen bezocht.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Aantal Views: 3953

31
mei
2015

Mei 2015

Catspoele (Olderberkoop): Tandgoudwesp (Chrysis ignita)

Overzicht overige foto's genomen in de maand mei van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Fochteloërveen | Oldeberkoop | Aantal Views: 6128

19
mei
2012

Fochteloërveenweg (2)

Fochteloërveenweg (2)

De vorige keer had ik al aangegeven dit gebied vaker te gaan bezoeken. Welnu, we -mijn broer Willem en ik- hebben er geen gras over laten groeien: op deze zaterdag zo'n tien uur lang in het Fochteloërveen vertoefd.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Aantal Views: 5108


Overzichtskaart Fochteloërveen

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen