• De Hoge Veluwe

  De Hoge Veluwe

  Edelherten

 • De Hoge Veluwe

  De Hoge Veluwe

  Heivlinder

 • De Hoge Veluwe

  De Hoge Veluwe

  rups Witvlakvlinder

 • De Hoge Veluwe

  De Hoge Veluwe

  Basterdzandloopkever


De Hoge Veluwe

De groene schatkamer van Nederland.


Nationaal Park

Nationaal Park

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten.

Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het Bezoekerscentrum/Museonder, Kröller-Müller Museum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur.


Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook zijn er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar geel gekleurde dotterbloemhooilanden. Met name laatstgenoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd.

Historie

De historie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is er één van idealisme en visie. Het Park is een cultureel erfgoed dat gesticht is aan het begin van de twintigste eeuw door het echtpaar Anton en Helene Kröller-Müller.


Anton was een succesvol zakenman. Hij ging graag jagen met zakenrelaties en vrienden en daarom kocht hij vanaf 1909 in meerdere fasen een jachtterrein, De Hoge Veluwe. Helene was een enthousiast kunstverzamelaarster. Samen hadden Anton en Helene een ideaal: natuur en cultuur samenbrengen in het belang van het algemeen.

In de periode 1909-1923 zijn de fundamenten voor het huidige Park gelegd. Het Park werd omrasterd en er werden dieren ingevoerd (moeflons, edelherten en wilde zwijnen). Het woonhuis van de familie, het Jachthuis Sint Hubertus, werd gebouwd en beeldende kunstwerken werden aangekocht. Tevens is men in deze periode begonnen met de bouw van een museum voor de kunstcollectie.


Echter, vanaf circa 1923 heerste er een ernstige economische crisis. Het echtpaar moest stoppen met de bouw van het museum. De situatie verslechterde verder en de familie kon het bezit niet zelf meer in stand houden. In 1935 kwam er een oplossing voor de problemen. Het Park werd ondergebracht in een stichting: Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Rijk verstrekte aan de stichting een rentedragende, hypothecaire geldlening. De kunstverzameling werd geschonken aan de Staat der Nederlanden en het Rijk bouwde het museum. Dit is het oude gedeelte van het huidige Kröller-Müller Museum.

Het Kröller-Müller Museum en Park zijn ook vandaag de dag nog twee verschillende organisaties. Hoewel de verantwoordelijkheden gescheiden zijn is er wel veel samenwerking. Dat kan ook niet anders omdat het uitgangspunt, de visie van de stichters, dezelfde blijft: het samenbrengen van natuur en cultuur in het belang van het algemeen.


Het Park

Het Park

De natuur van Het Nationale Park de Hoge Veluwe is overweldigend. De verschillende oud-Veluwse landschappen wisselen elkaar continu af; tijdens de tocht door het Park kom je door loof- naald- en gemengde bossen, maar ook over heidevelden (nat en droog), grasvlakten stuifzandlandschappen. Die landschappen herbergen een ongekende diversiteit aan planten- en diersoorten. Van de zeldzame parelmoervlinder tot het imposante edelhert, van het gentiaanblauwtje tot de kleine schorseneer. Het Park kent meer dan honderd Rode Lijst-soorten, zoals de tapuit, de draaihals, de heikikker en de ringslang


Flora

Flora

Het Park heeft een zeer rijke variëteit aan flora. Bij inventarisaties in de laatste jaren zijn bijna 500 verschillende plantensoorten aangetroffen. Mossen, korstmossen en paddenstoelen zijn daarbij niet eens meegeteld. Onder die soorten zijn er veel die in Nederland bedreigd worden in hun voortbestaan.

Fauna

De fauna is al net zo afwisselend als de flora. In het Park leven talloze dieren: enkele honderden edelherten, reeën en moeflons, tientallen wilde zwijnen en heel veel kleine(re) dieren.

De Hoge Veluwe is een natuurpark. Omdat alle dieren zich in het Park vrij kunnen bewegen, is een toegangskaartje geen garantiebewijs voor het zien van grofwild. Toch is de kans op zo'n ontmoeting altijd aanwezig. De rustige maanden van het jaar bieden de grootste kans op wildwaarnemingen. Overdag trekt het wild zich in de dekkingsbosjes terug om te herkauwen of te slapen. In de late namiddag en avond, wanneer de dieren op zoek gaan naar voedsel en de dekking verlaten, is de beste tijd van de dag om wild te zien.


Wildobservatieposten

Wildobservatieposten

Het Park heeft op verschillende plekken wildobservatieposten geplaatst. Op deze plekken heb je een goede kans om wild te zien.

Wildobservatieposten die met de auto toegankelijk zijn:

 • Millelamel
 • Wildbaanweg
 • Bosje van Staf

Er zijn ook wildobservatieposten die alleen met de fiets of te voet bereikt kunnen worden. Voor meer informatie over de locaties van deze posten kun je je wenden tot de medewerkers van het Bezoekerscentrum.


Bronst

Bronst

Van begin september tot begin oktober is Het Nationale Park De Hoge Veluwe het toneel van een groots spektakel: de bronst van het edelhert. Tijdens deze periode zoeken de mannelijke edelherten een vrouwtje (hinde) om mee te paren. Om indruk op de hinden te maken, maken de geweidragers een imposant geluid: het zogenaamde burlen. Dit geluid heeft wel wat weg van het loeien van een koe en draagt kilometers ver. Ze gebruiken het ook om de andere mannetjes te imponeren. Niet zelden strijden de mannetjes ook fysiek om de gunst van de vrouwtjes.

Rustgebieden

Enkele rustgebieden in het terrein (met borden aangegeven) zijn voor het publiek niet toegankelijk. Daar voelt het wild zich veilig. Binnen zo'n gebied trekt het wild zich terug om te herkauwen of te slapen. Rust is belangrijk voor de fauna in het Park. Dring daarom nooit zo'n rustgebied binnen, maar wacht rustig totdat de dieren naar buiten komen, op zoek naar voedsel.


Voeren

Voeren

Dieren voeren is in het Park niet toegestaan, behalve bij de vijver bij Jachthuis Sint Hubertus. Hier zwemmen grote karpers. Verder zijn er ook eenden en ganzen. Wilt je meer weten over de fauna van De Hoge Veluwe? Loop eens langs het Bezoekerscentrum. Daar is veel interessante informatie te vinden over wat er leeft.

Landschappen

De diversiteit aan landschappen van Het Nationale Park de Hoge Veluwe is uniek in Nederland. Je vindt er dennenbossen, loofbossen, gemengde bossen en een groot jeneverbessenbos. Maar er zijn ook uitgestrekte heidevelden (zowel natte- als droge-), zandverstuivingen en vennen en plassen.

Meer informatie vind je op de website van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, www.hogeveluwe.nl.


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

29
augustus
2014

Edelherten

Edelherten

Je moet er even een ritje van zo'n twee uur voor over hebben, maar dat is De Hoge Veluwe dan ook wel waard.

Gepost in: Foto's | De Hoge Veluwe | Aantal Views: 3125


Overzichtskaart De Hoge Veluwe

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen