• Jilt Dijksheide

  Jilt Dijksheide

  Groene eikenbladroller

 • Jilt Dijksheide

  Jilt Dijksheide

  Donkere marmeruil

 • Jilt Dijksheide

  Jilt Dijksheide

  Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

 • Jilt Dijksheide

  Jilt Dijksheide

  Klein geaderd witje

 • Jilt Dijksheide

  Jilt Dijksheide

  Berkenpedaalmot


Jilt Dijksheide

Het enige overgebleven heidegebied in het Westerkwartier.


De Jilt Dijksheide, genoemd naar de laatste eigenaar-vervener, is het enige overgebleven heidegebied in het Westerkwartier (provincie Groningen).

Het gebied is gelegen tussen de buurtschappen Trimunt en Zethuis langs de voormalige tramlijn Drachten - Groningen. Het vormt samen met het Trimunter ontginningsbos een natuurgebied dat onder beheer staat van Staatsbosbeheer. De oppervlakte aan heide bedraagt ruim 20 ha. In het zuidelijke deel ligt een vennetje.


Vanouds werd in dit gebied veen afgegraven. Eerst op zeer kleine schaal door de boeren in turfputten. Ook is bekend dat het vroegere klooster 'Maria's poort' (nabij Grootegast) vóór 1600 in de buurt van Trimunt veen ontgon.

Na 1600 groeide echter de vraag naar turf. In het zuiden van het Westerkwartier werd daarom de veenontginning door de Heren van Nienoord grootscheeps aangepakt. Ook op de hoge zandruggen werd, hoewel kleinschaliger, het aanwezige hoogveen vergraven. De ondergronden werden echter niet als landbouwgrond in gebruik genomen en veranderden in heidevelden.

Wanneer we de kadasterkaart van 1832 bekijken, dan zien we dat destijds het gebied voor het overgrote deel nog steeds uit heide bestond. Op de topografische kaart van 1864 is te zien, dat zelfs toen nog, de helft van het gebied uit heide bestond. Pas na 1900 werd ook hier de ontginning grootschalig aangepakt en voortgezet tot 1937. Op dat moment was nog maar een klein stukje hoogveen in tact.

Dit stukje hoogveen ligt er nog steeds en is begroeid met heide: het draagt nu de naam Jilt Dijksheide. Een bijzonder interessant gebied. Aan de randen van het veen zijn hier en daar nog de sporen te zien van de met ijzer beslagen houten schoppen, waarmee men vroeger het veen afstak.

Schotse hooglanders en landgeiten helpen het gebied open te houden. Er lopen meestal 2 of 3 exemplaren van dit koeienras.

Vanwege de natuurhistorische waarde is het gebied voor bezoekers gesloten. Vanaf de Heideweg en het pad over het oude trambaantje is het gebied echter redelijk te overzien. Er loopt een wandelpad langs de rand van de Jilt Dijksheide.


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

30
juni
2016

Juni 2016

Duurswouderheide: Gewone broedwants met kroost (Elasmucha grisea) aka berkenwants

Overzicht overige foto's genomen in de maand juni van 2016.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Jilt Dijksheide | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 5610

31
augustus
2015

Augustus 2015

Donkerbroek: Rood vlas (Linum grandiflorum v. rubrum)

Overzicht overige foto's genomen in de maand augustus van 2015.

Gepost in: Foto's | Fochteloërveen | Jilt Dijksheide | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 7491


Overzichtskaart Jilt Dijksheide

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen