• Lauwersmeer

  Lauwers­meer

  Tapuit

 • Lauwersmeer

  Lauwers­meer

  Blauwborst

 • Lauwersmeer

  Lauwers­meer

  Reebok

 • Lauwersmeer

  Lauwers­meer

  Witte kwikstaart

 • Lauwersmeer

  Lauwers­meer

  Kleine zilverreiger


Lauwersmeer

Paradijs voor watervogels.


Nationaal Park

Vroeger had de zee er vrij spel en was er een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 een dam gebouwd. Dat was voor veel natuurgenieters wel even schrikken! Gelukkig werd al snel zichtbaar dat er een prachtig nieuw landschap ontstond.

Bij het horen van de naam Lauwersmeer, de wildernis op de grens van Groningen en Friesland, beginnen vogelkenners al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes en ruige graslanden broeden ruim honderd vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen


In voor- en najaar is het vogelfeest het grootst. Op één dag dertigduizend brandganzen zien overvliegen; dat is imposant. De liefhebbers komen ook graag voor bijzondere vogels naar het Lauwersmeergebied, want zij weten dat ze kans maken steltkluten te zien, lepelaars of grauwe franjepoten. Of de zeearend, die hier sinds een aantal jaren broedt.

Vergeet niet dat er ook zeeën van orchideeën bloeien, er vossen leven en er Schotse hooglanders en konikpaarden grazen. Maar in en rond het Lauwersmeer draait het vooral om de vogels. Want zij maken dit nationaal park tot een onweerstaanbare wildernis voor elke vogelaar en natuurminnaar.


De natuur in het Lauwersmeergebied is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Nationaal Park. In de rust en ruimte van het weidse landschap valt veel te ontdekken. Bijzondere bloemen, enorme aantallen vogels en geweldige vergezichten.

U kunt het Nationaal Park Lauwersmeer wandelend, fietsend en varend verkennen. Rond het gebied zijn talloze aantrekkelijke overnachtingsmogelijkheden.

Meer informatie over het Lauwersmeer vindt u hier.


Deelgebieden

Overzicht van de bezochte deelgebieden.

 • Ezumakeeg

  Ezumakeeg

  Ezumakeeg is een natuurgebied in het westen van het Lauwersmeergebied. Dit gebied is eigendom (net zoals het grootste deel van het Lauwersmeer) van Staatsbosbeheer.


  In de trektijd treft men hier vele steltlopers aan. Omdat zich hier grote aantallen vogels bevinden, bevinden zich hier ook vaak zeldzaamheden tussen de algemenere soorten. Hier komen dan vaak zogenaamde twitchers naar toe om zich te laten ontroeren door bijzondere soorten als: Siberische Strandloper, Bonapartes Strandloper, Steltstrandloper, Witstaartkievit, Aziatische Goudplevier, Blonde Ruiter en andere soorten.

  Maar het belangrijkste is dat het een rust gebied betreft met weinig verstoring dan natuurlijke verstoring en hierdoor komen soorten als Steltkluut (meest Noordelijke broedplaats ter wereld), Baardmannetje en Roerdomp hier tot broeden. In herfst en winter bevinden zich vaak grote aantallen Eenden en Ganzen zich in het gebied.

  Vaak bevinden zich in het winterseizoen Zeearenden in het gebied net zoals Grote Zilverreigers. De ganzen welke vaak slapen op de Ezumakeeg grazen overdag in de Anjummer Kolken. Overwegend Brandganzen zijn hier waar te nemen met hiertussen bijzonderheden zoals Dwerggans (tot 50 stuks in najaar en voorjaar), Roodhalsgans, Ross's Gans en andere zeldzamere ganzen.

  In de winters dat er ijs ligt, is Ezumakeeg een populaire schaatsplek, omdat het water er niet diep is, is er sneller een ijslaag dan op de omringende vaarten en kanalen.

 • Jaap Deensgat

  Jaap Deensgat

  Bij het Jaap Deensgat treft u een prachtige, in heel Nederland vermaarde vogelkijkhut aan. Wel is de afstand tot het water vrij groot, zodat een verrekijker gewenst is.


  In het ondiepe water treft u allerlei eenden, steltlopers en meeuwen aan. In augustus en september rusten hier regelmatig enige honderden lepelaars. In de winter is dit gebied het domein van de slechtvalk.

  Vlakbij de vogelkijkhut is nog een kleine uitkijkheuvel met uitzicht op een plasje tussen het riet. Met enig geduld en geluk ziet of hoort u hier typische moerasbewoners, als baardmannetje, rietgors of waterral. Boven het riet zweeft vaak de bruine kiekendief.

 • Kollumerwaard

  Kollumerwaard

  Aan de zuidkant van het Lauwersmeergebied, ligt het natuurgebied de Kollumerwaard. Een gebied dat gekenmerkt wordt door een gevarieerd landschap met moerassen, jonge loofbossen, uitgestrekte graslanden en watervlaktes.


  Gevarieerd natuurgebied

  Sinds de inpoldering van de Lauwerszee is in de Kollumerwaard op de voormalige zandplaten een interessant natuurgebied met een zeer gevarieerd karakter ontstaan. Vossen, reeën en hazen kwamen vanaf het oude vasteland het nieuwe gebied binnen.

  Het afwisselende landschap zorgt ervoor dat in de Kollumerwaard een grote verscheidenheid aan vogelsoorten broedt. Diverse eendensoorten, grauwe gans en dodaars hebben hun toevlucht gezocht in de voedselrijke vlakten waar de rietvelden overgaan in open water. Deze oude prielen behoren tot de weinige nog duidelijk zichtbare overblijfselen van de Lauwerszee.

  Vanaf uitzichttoren De Baak in het zuidoosten en vanaf de uitkijkheuvel in het Zomerhuisbos in het zuidwesten heeft u een prachtig uitzicht over dit natuurgebied. U kunt er in voorjaar en zomer de roerdomp horen hoempen en jagende kiekendieven en foeragerende zilverreigers bewonderen.

  Tijdens de trek strijken veel vogels uit andere streken voor een bepaalde periode in het gebied neer. De slechtvalk, de smelleken en de ruigpootbuizerd zoeken er dan een veilig heenkomen. In najaar en winter wordt er zelfs regelmatig een zeearend gezien!

  Begrazing

  Om de natuur in Kollumeroord afwisselend te houden worden gedeelten van het gebied begraasd. Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied, zet hiervoor Schotse Hooglanders en de grijze konikpaarden in. De runderen en de paarden onderhouden het gebied door als een natuurlijke grasmaaimachine de gras- en rietsoorten af te grazen.

  De begrazing houdt zogenaamde 'verruiging' van de gronden tegen, doordat de verschillende boomsoorten geen kans krijgen uit te lopen. Hierdoor houden de velden een open karakter.

  In het grensgebied van droge en natte gedeelten gedijen veel planten- en diersoorten heel goed. Want een grote variatie aan plantenleven heeft zijn weerslag op het dierenleven in het gebied.


Kaart

Kaart van het gebied inclusief deelgebieden.


Foto's

Fotoseries genomen in dit gebied.

31
mei
2017

Mei 2017

Kollumerwaard: Reebok (Capreolus capreolus)
Overzicht foto's mei 2017.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Drents-Friese Wold | Fochteloërveen | Lauwersmeer | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 1941

31
maart
2016

Maart 2016

Anjum: Torenvalk (Falco tinnunculus)

Overzicht overige foto's genomen in de maand maart van 2016.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Aantal Views: 970

25
april
2012

Lauwersmeer (2)

Lauwersmeer (2)

Samen met mijn broer Willem weer een 'half rondje' Lauwersmeer gedaan. Vanwege verplichtingen konden we 'slechts' vijf uurtjes met de camera's in de weer.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Aantal Views: 2457

31
juli
2016

Juli 2016

Kootstertille: IJsvogel (Alcedo atthis)
Overzicht overige foto's genomen in de maand juli van 2016.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 1625

31
juli
2015

Juli 2015

Wijnjeterperschar: Parende heideblauwtjes (Plebejus argus)

Overzicht overige foto's genomen in de maand juli van 2015.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Oldeberkoop | Wijnjeterperschar | Aantal Views: 2189

08
juli
2011

Ezumakeeg

Ezumakeeg

Op vrijdag 8 juli 2011 weer eens op de Ezumakeeg geweest. Bij toeval, ik volgde een rietzanger, kreeg ik een stel jonge Baardmannetjes voor de lens. Met het blote oog had ik ze waarschijnlijk nooit waargenomen...

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Aantal Views: 2300

30
april
2016

April 2016

Dellebuursterheide: Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Overzicht overige foto's genomen in de maand april van 2016.

Gepost in: Foto's | Lauwersmeer | Oldeberkoop | Aantal Views: 1539

30
juni
2015

Juni 2015

Duurswouderheide: Kikker

Overzicht overige foto's genomen in de maand juni van 2015.

Gepost in: Foto's | Bakkeveen | Lauwersmeer | Aantal Views: 1699

[12  >>  

Hoogsteen.nl

Amateurfotografie


Flickr

Ontdek meer van
Hoogsteen.nl op Flickr.

Twitter

Volg Hoogsteen.nl
op Twitter.

Youtube

Het Hoogsteen.nl
YouTube kanaal.

Weer

Weerstation
Surhuisterveen Centrum.