• Mûntsegroppe

  Mûntse­groppe

  Grote bonte specht

 • Mûntsegroppe

  Mûntse­groppe

  Grote bonte specht

 • Mûntsegroppe

  Mûntse­groppe

  Grote bonte specht


Mûntsegroppe

Eeuwenoud, kaarsrecht pad.


Eén van de bekendste zandwegen in de gemeente Achtkarspelen is de Mûntsegroppe (Monnikengreppel), het pad dat kaarsrecht tussen twee kloosters over de heide liep. De naam van de weg, waarlangs een groot deel van het historisch wandelpad voert, de Mûntsegroppe, komt al op kaarten uit 1540 voor.

Er wordt verondersteld dat de Mûntsegroppe vroeger de verbindingsweg was vanaf het in Veenklooster gelegen klooster Olijfberg via Mariëngraf naar het in Smallingerland gelegen klooster te Smalle Ee. Vroeger werd het vee over deze wegen naar de weilanden en de heide gedreven. Om te voorkomen dat de koeien en schapen van de weg af raakten en van de akkergewassen gingen eten, heeft de weg aan beide zijden begroeide houtwallen.

Vanuit het door Buwe in 1252 gestichte klooster is vroeger aanspraak gemaakt op het veel zuidelijker gelegen hoogveen ter hoogte van Rottevalle. Als gevolg van het destijds geldende recht van opstrek (eigenaren mochten naar believen hun grond in de hun toegemeten kavel naar hogerop uitbreiden) is de aanspraak van het Buweklooster op de zuidelijke venen gehonoreerd. Vanuit het klooster werd niet veel veen gewonnen, omdat de kloostergoederen bij de opheffing van de kloosters in 1580 in eigendom kwamen van de Staten van Friesland. Die waren toen nog maar nauwelijks gestart met de exploitatie van het veen

Tegenwoordig is het pad ook goed voor fietsers berijdbaar. De Mûntsegroppe loopt door het gesloten zandgebied met hout-wallen en elzensingels. De dorpen die rondom de locatie liggen zijn ontstaan uit de turfgraverij en dat is nog te zien aan de keuterboerderijtjes. Het landschap wordt gekenmerkt door kleine weilanden, oude paadjes, maar vooral door pingoruïnes en mooi intact gebleven hout-wallen en elzensingels


Foto's

Fotoseries met foto's genomen in dit gebied.

21
juni
2010

Mûntsegroppe

Mûntsegroppe

In de Mûntsegroppe bij Rottevalle samen met mijn broer Willem een prachtige serie foto's van het nest van een Grote Bonte Specht (Dendrocopos Major) geschoten.

Gepost in: Foto's | Mûntsegroppe | Aantal Views: 4397


Overzichtskaart Mûntsegroppe

Klik op een marker | shift-slepen om in te zoomen